แคตตาล็อกออนไลน์

ผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE

ตราสินค้า :  โอ แอนด์ ซี พลาสติก
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

โรงงานผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE บริษัทผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก จำหน่ายกระปุกพลาสติกขนาดเล็ก กระปุกยาพลาสติก กระปุกวิตามิน  

บริษัท โอ แอนด์ ซี พลาสติก จำกัด เราคือโรงงานผลิตออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท HDPE เน้นคุณภาพของเนื้อพลาสติกกระป๋อง สำหรับบรรจุอาหาร เวชภัณฑ์ต่างๆ มีขนาดให้เลือก 

  • กระป๋อง 2700 ขนาดจุ 1 กก.
  • กระป๋อง 2701 ขนาดจุ 400 กรัม
  • กระป๋อง 2702 ขนาดจุ 0.5 ก.ก.
  • กระป๋อง 2703 ขนาดจุ 1 ก.ก.
  • กระป๋อง 2704 ขนาดจุ 1.5 ก.ก.
  • กระป๋อง 2705 ขนาดจุ 2 กก.
  • กระป๋อง 2706 ขนาดจุ 2.5 กก.

ผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE

ผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE

ผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE

ผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE

ผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE

ผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE

ผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE

ผลิตกระป๋องพลาสติก HDPE

สินค้าแนะนำ